ruža 222
  Dúbrava,Kulturnohistoricke aspekty obce,Závrská, Vlčí Vrch , Trnávka,Rešetka,Krásny Dub,  
Roky Pocet domov Pocet obyvatelov
1784
323
1974
1828
358
2171
1880
434
2407
1890
434
2407
1900
486
2614
1910
537
2920
1921
571
2883
1930
589
3077
1950
619
3355
1961
704
3819
1970
798
4084
1980
874
3999
1991
857
3674
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

Jednou z najväčších obci s rozptýleným osídlením na Slovensku je  Horná Súča.
 Nachadza sa v západnej časti Slovenska, v  geomorfologickom celku 
Biele Karpaty. 
Administrativne patri  do Trenčianskeho kraja a okresu Trenčin.
 Obec ma niekolko  zvláštnosti, pre ktore je doležite si ju bližšie všimat.
 Okrem  spomenuteho zvlaštneho systému osidlenia (často sa použiva aj 
 pojem kopaničiarske),
 ma zvlaštnu polohu, je to po rozdeleni  Československa hraničná obec.

 Z celkovej dlžky katastrálnej  hranice (35 km) 
tvori hranica s ČR 14 km.
    
 Stredna odlesnena  kotlinova časť obce ma pahorkovity charakter, 
jej zalesnenu  vrchovitu obrubu tvoria druhohorne tvrdoše a 
masivne tretohorne  pieskovce.
 Uzemim preteka potok Sučianka, ktory odvodnuje takmer  cele uzemie. 
Severna časť obce patri do chladnej klimatickej  oblasti 
s priemernymi teplotami v juli 12--16 oC.
 Ostatne uzemie  je charakteristicke mierne teplou klimou
 s priemernymi julovymi  teplotami 16 oC.
Ročny uhrn zrážok v horskej oblasti dosahuje  800--1000 mm
 a udolnej časti 600--800 mm. 
 Horná Súča patri k charakteristickemu kopaničiarskemu osidleniu 
 myjavskeho typu, 
vyskytujucemu sa na moravsko-slovenskom pomedzi. 
 Obec sa sklada zo sustredeneho jadra Horna Súča a piatich pomerne 
 kompaktnych kopanic --
 Krasny Dub, Trnavka, Vlčí Vrch, Zavrska  (Horna a Dolna) a Dubrava.
 Každu kopanicu ešte obklopuje sustava 
 rozptylenych usadlosti a malych osad. 
Stred obce lezi na 17o 57  vychodnej geografickej dlžky 
a 48o 59 severnej geografickej  šírky.
 Najnižšie je položene sustredene jadro 
-- Horna Súča --  315 m n. m,
 najvyssie hranicne kopanice Vlči Vrch 550 m n. m.
Kulturnohistoricke aspekty obce  
 V r. 1993 si obec pripomenula 785. vyrocie prvej pisomnej  zmienky.
 Bolo to na donacnej listine z r. 1208, ktorou nitriansky 
 zupan Tomas daroval cast chotara Skala 
nitranskemu biskupovi. Pri  popise hranicnych medzi tejto
 pody sa zmienuje aj o hraniciach  "de Sucsa",
 t. j. Suca. V historickom vyvoji patrilo uzemie 
 k sucianskemu, neskor k trencianskemu hradnemu panstvu.
 R. 1439  patrili k hradu Suca obce Nemsova, Hrabovka, 
Srnie, Kolacin,  Podhradie,
 Velka Suca a Pusta Suca. V r. 1548 patrilo k panstvu 
 hradu Suca: Zucha Maior -- Suca Velka,
 Zucha Minor -- Suca Mala  a Puszta Zucha,
 ktora lezala asi v okoli hradu. 
 Horna Suca vznikla v obdobi 1350--1400, ked sa v horach zacali 
 usadzovat prvi kolonisti.
 Hrad Suca bol zburany r. 1550. Uz r.  1582 ho Rudolfska zalozna
 zmluva spomina ako pusty a zrucany  hrad
. Dnes ho uz nemozno ani presne identifikovat. 
 Podla urbara z r. 1549 bolo v Hornej Suci (Puszta Zucha,
 Zucha  Deserte) 7 sedliakov a 6 zeliarov. 
Urbar z r. 1608 uz hovori  o Kis Szucsa (Malej Suci).
 V tomto obdobi bolo v obci okrem  richtarovej usadlosti
 7 dalsich sedliackych usadlosti, zeliarov  
s vlastnymi domami bolo 23, v cudzich domoch 14.
 Spomina sa mlyn,  patriaci richtarovi.
 V r. 1649 bolo v obci 5 sedliackych  usadlosti a 49 zeliarov.
 V r. 1720 mala obec 44 danovnikov,  z toho 40 zeliarov. 
V r. 1897 bolo v Hornej Suci 482  hospodarstiev. 
Celkova vymera obce bola okolo 5173 ha, z toho 
 ornej pody bolo 26 %, lesov 41 %, luk 12 % 
a pasienkov 18 %. Obec  bola vyznamna chovom 
hospodarskych zvierat. V r. 1895 tu bolo 
 427 chovatelov zvierat a chovalo sa 1283 ks hovadzieho dobytka,
  37 koni, 41 koz, 
404 osipanych a 2099 oviec. K hospodarskej zakladni
 obce patrili mlyny, pivovar a palenica. 
 Nezachovalo sa z nich nic, pripominaju ich len miestne nazvy.  
Pred druhou svetovou vojnou boli v obci 3 sukromne obchody so
  zmiesanym tovarom, 3 trafiky, 
1 masiar, 6 hostinskych a vycapnych  licencii a 3 mlyny.
 Z remesiel boli zastupeni obuvnici, stolari,  kovaci, 
kolari a kozusnici, 
ako aj tkaci a vyrobcovia papuc. Do r.  1945 bol v obci
 okrem notariatu este postovy urad, zandarska 
 stanica, lesna sprava a rim. kat. farsky urad. 
Pocas Slovenskeho  statu bola v aprili 1939 zriadena
 pohranicna vojenska straz. Hlavnym zdrojom obzivy
 obyvatelov obce bolo polnohospodarstvo,  
pestovanie ovocia, vcelarstvo a tazba dreva. 
Za feudalizmu bola  hlavnym obchodnym artiklom sol,
 za Slovenskeho statu dobytok,  tabak a cukor.
 Za feudalizmu a neskor za Slovenskeho statu sa 
 velka cast obyvatelstva venovala typickemu 
pohranicnemu "remeslu"  -- pasovaniu. 
Horna Suca sa postupne rozrastla z malej osady na jednu
  z najvacsich obci na strednom Povazi.
    
Tab. 1. Vyvoj obyvatelov a domov v Hornej Suci   
(Retrospektivny lexikon obci CSSR 1850--1970, 
Statisticky lexikon  obci II., 1982 
a Statisticky lexikon obci SR, 1992) 
 hore
 
 
 
Sucasna Horna Suca  Obec ma charakter radovej zastavby 
popri potoku.
 V sucasnosti ma  vyrazne pretiahnuty tvar v smere
 toku Sučanky.
 Z hladiska  funkcneho clenenia ploch prevazuju obytne 
plochy s rodinnymi  domami.
 V strede obce sa vytvorilo vyrazne centrum, kde sa 
 sustredila vacsina objektov obcianskej 
vybavenosti: obecny urad,  obchody, kostol, kulturne
 stredisko, skola, zdravotne zariadenie, 
 dopravna infrastruktura. Na uzemi obce zije 3674
 obyvatelov (r. 1991), 
z toho v jadre 46  % a na kopaniciach 54 %. Podiel
 obyvatelstva v jadre neustale  stupa, 
r. 1961 to bolo 35 %, r. 1980 40 %. Priemerny vek 
 obyvatelov obce je 34 rokov,
 ale predovsetkym vdaka obyvatelom  jadra.
 Podiel ekonomicky aktivnych z celkoveho  
poctu obyvatelov tvori 49 %, pricom kopanice maju vyssi index. 
 Aktivne obyvatelstvo pracuje hlavne v priemysle,
 stavebnictve,  polnohospodarstve,
 obchode a sluzbach. Tieto aktivity su hlavne  mimo obce.
 Az 71 % ekonomicky aktivneho 
obyvatelstva odchadza za  pracou do centier stredneho Povazia
 -- Trencina, Nemsovej, 
 pripadne do okolitych obci -- Drietomy, Dolnej Suce, 
Starej  Turej. Z hladiska odvetvi,
 najviac pracuje v priemysle (42 %),  stavebnictve (22 %), 
obchode a sluzbach (15 %).
 Obec neposkytuje  prilis vela pracovnych prilezitosti 
(nieco v polnohospodarstve,  
lesnom hospodarstve, obchode a sluzbach),
 za pracou sem  dochadzaju hlavne z Trencina,
 Dolnej Suce a niektorych susednych  obci. 
 Takmer vo vsetkych demografickych ukazovateloch ma 
 rozhodujucu ulohu centralne jadro -- Horna Suca.
 V ramci  jednotlivych kopanic mozeme najst urcite zvlastnosti.  
 Geograficka charakteristika jednotlivych casti obce  
Na lepsie pochopenie postavenia hlavnych kopanic,
 ktore su  v obci, sme vybrali mensie
 uzemne jednotky ako je obec, a to  casti obce
 a zakladne sidelne jednotky.
 Casti obce okrem  sustredeneho jadra tvoria hlavne kopanice
 a zakladne sidelne 
 jednotky tvoria v ramci hlavnych kopanic ich najvyznamnejsie male  osady.  
 Obec Horna Suca  Z hladiska byvania preslo jadro vyznamnymi zmenami.
 Povodnu  zastavbu postupne nahradzali novsie. V 50. rokoch tohto storocia 
 to boli domy so stvorcovym podorysom, ihlanovymi a manzardovymi  strechami.
 Neskor ani jadro (a nielen to) neobisla vlna vystavby 
 "modernych" domov s plochou strechou,
 v tejto podhorskej oblasti  cudzorodou a nefunkcnou. 
Rodinne domy sa v poslednom obdobi znova 
 zastresuju sedlovymi strechami, v ostatnych detailoch vsak 
 z povodneho miestneho typu necerpaju.

 V obci zije 1678 obyvatelov, v predproduktivnom veku 28 % 
 (najviac zo vsetkych casti obce), 
v poproduktivnom 17 % (najmenej  zo vsetkych casti obce).
 Prave z vysokeho podielu  
predproduktivnej zlozky obyvatelov vyplyva, ze podiel ekonomicky 
 aktivnych je relativne nizky
 oproti ostatnym castiam (48 %  ekonomicky aktivnych 
z celkoveho poctu obyvatelstva), 
aj ked zo  vsetkych ekonomicky aktivnych v obci tvoria 45 %. 
Pomerne malo  odchadza za pracou
 mimo vlastneho jadra (64 % zo vsetkych  ekonomicky aktivnych),
 26 % obyvatelov pracuje 
 v polnohospodarstve, 27 % v priemysle a najvacsi
 podiel pracuje  v terciernom sektore.
 hore    
 
hore
 . Dubrava tvori jednu z kopanic obce. Lezi juhozapadne
 od  jadra pri katastralnej hranici
 s obcou Drietoma. Centrum kopanice  je od jadra obce
 vzdialene asi 3 km.
 Z urbanistickeho hladiska je  Dubrava charakterizovana ulicovou zastavbou. 
Ku kopanici patria  male osady U Palusnych, Dolinka,
 U Cechov, U Hatinov, Bradne,  U Stetinov, 
Blahus, Machura, Vranaci, Sviniarky atd. 
Osady su  vacsinou zhlukovym typom osidlenia.
 Niektore z nich, napr.  Sviniarky, Bradne,
 U Hatinov tvoria rodinne usadlosti s 1 az 4  domami.
 Niektore osady postupne chatraju a vymieraju 
(U Stetinov,  Lipovec, U Hatinov, U Cechov). 
 Z hladiska funkcneho vyuzivania ploch patri 
Dubrava jednoznacne  k monofunkcnemu typu osidlenia 
-- s rydzo obytnou funkciou.  Obcianska vybavenost
 je tu zastupena minimalnou mierou (skola, 
 predajna rozlicneho tovaru, kulturny dom). 
Zastavba pozostava  vylucne z rodinnych domov, 
pri starsich su ciastocne zachovane  i hospodarske budovy
 (stodoly, mastale). 
 Z charakteristickych objektov ludovej architektury sa v Dubrave 
 zachovali: stodola c. 45, 
obytny dom c. 494 (v dezolatnom stave) 
 a velka polnohospodarska usadlost c. 509 (obytny dom
 s vyskou,  mastal, prestavana stodola). 
V Dubrave zije 610 obyvatelov, z toho v predproduktivnom
  a poproduktivnom veku po 22 %. 
Podiel predproduktivnej zlozky je  najvacsi zo vsetkych kopanic.
 Ekonomicky aktivneho obyvatelstva  je pomerne malo (47 %)
 a z kopanice odchadza 
za pracou 78 % ekon.  aktivnych obyvatelov.
 V polnohospodarstve pracuje 16 %, 
 v priemysle 36 %, vacsinou mimo kopanice a mimo jadra obce. 
 
 
 Zavrska ma dve casti -- Hornu a Dolnu Zavrsku. 
Tieto  kopanice lezia priblizne 1,5 km zapadne 
od jadra obce. Z urbanistiskeho hladiska ide o typ ulicovy,
 v dlzke priblizne  3 km.
 Zastavba obojstranne lemuje komunikaciu. K Zavrskej patri 
 aj osada Vceliny,
 ktora je zhlukovym typom osidlenia. 
Ma podobnu  funkcnost zastavanych ploch ako kopanica Dubrava 
-- obytnu.  Zastavbu tvoria vylucne rodinne domy a rolnicke usadlosti. 
 Obcianska vybavenost pozostava z dvoch budov,
 v ktorych je  umiestnena materska skola, kulturny 
dom a predajna potravin. Zavrska patri medzi kopanice
 s najlepsie zachovanou tradicnou 
 urbanistickou a architektonickou strukturou. 
Domy su vsak v zlom  technickom stave.
 Napriek tomu stoja za zachovanie  a revitalizaciu, 
nakolko nejde o solitery, ale o kompaktne 
celky. Na kopanici zije 346 obyvatelov, 
z toho v Hornej Zavrskej 205  a Dolnej Zavrskej 141.
 V Dolnej Zavrskej zije starsie  obyvatelstvo ako v Hornej Zavrskej.
 Vceliny maju najstarsie 

 obyvatelstvo zo vsetkych kopanic a osad. 
Ekonomicka aktivita  obyvatelstva je relativne vysoka 
(57 %) a vyse 80 % odchadza za  pracou,
 predovsetkym do priemyselnych podnikov (37 %, zo Vcelina
  az 60 %). Vdaka dobrej dopravnej polohe voci jadru obce maju 
 tieto kopanice perpspektivu rast.
   Vlci Vrch lezi asi 4 km severozapadne od jadra obce,
 smerom  k statnej hranici s CR. 
Povodne ulicovo zalozene osidlenie sa  postupne novou
 vystavbou (po vybudovani novej cesty, 
ktora obisla  povodnu kopanicu) zmenilo ciastocne na zhlukove.
 Vyuzitie ploch je monofunkcne -- 
obytne. Jedinym druhom obytnej  zastavby su rodinne domy
 a povodne rolnicke usadlosti. 
Obcianska  vybavenost je zastupena minimalne (materska skola,
 kulturny dom,  predajna potravin).
 K Vlciemu Vrchu patria osady Dolne Lazy  (lezia pri povodnej 
ceste z Hornej Suce na Vlci Vrch), 
 U Stehlikov a Paseky, ktore lezia pri statnej hranici s CR.
 Osady U Stehlikov a Paseky patria 
k naproblematickejsim v celej  Hornej Suci.
 Predovsetkym z dopravneho hladiska, dalej z hladiska
  zasobovania, napojenia na rozvod elektriny a pod.
 V sucasnosti sa  niektore opustene domy
 U Stehlikov premienaju na rekreacne  chalupy. 
Na kopanici Vlci Vrch zije 324 obyvatelov, 
priamo v jadre 284,  v Pasekach 22 a U Stehlikov 18.
 V jadre ziju relativne mladi  obyvateia, 
ale v prilahlych osadach je vyrazny podiel  prestarnuteho obyvatelstva.
 Pomerne vysoka je 
ekonomicka aktivita  obyvatelstva,
 ale i nedostatok pracovnych prilezitosti. 
 Do r. 1993 odchadzali za pracou i do CR.
 Obyvatelstvo pracuje  hlavne v polnohospodarstve, 
ciastocne v priemysle a stavebnictve. 
 Ak sa nedoriesia niektore zakladne zivotne potreby 
 obyvatelstva,znamena to trvaly upadok tejto kopanice.
  hore  
 
hore
 
 Trnavka je najblizsou kopanicou k jadru obce. 
Lezi  severozapadne, asi 1 km od jadra obce 
pozdlz statnej cesty.  Z urbanistickeho hladiska 
je to typicka radova zastavba  s prevladajucou 
obytnou funkciou, ciastocne je tu zastupena  rekreacna
 a sportova chatova zastavba. 
Obciansku vybavenost  predstavuje zakladna skola, 
kulturne stredisko, predajna  potravin a 
poziarna zbrojnica. K Trnavke patria osady Predny  Bzovik,
 Prostredny Bzovik a Zadny Bzovik, 
U Drhov, U Panakov,  U Jurinov, U Kuciakov, U Polackov, 
U Zackov, U Borotov,  U Barincov, 
U Stefankov a Depsinska Dubrava.
 Nova vystavba sa  sustreduje okolo statnej cesty. 
Niektore osady zaznamenali upadok  (U Borotov, 
U Jurinov, U Kuciakov, U Polackov) a z niektorych
  vznikaju chatove (Depsinska Dubrava).
 Kvalitu byvania na  kopaniciach znizuje zla dopravna
 dostupnost v zimnom obdobi a nie  prilis vhodne
 umiestnene skladky odpadov z rodinnych 
 polnohospodarskych fariem. V Trnavke zije 541 obyvatelov, 
po Dubrave najviac. S narastanim 
 vzdialenosti osad od hlavnej cesty narasta aj 
priemerny vek  obyvatelov. 
Za pracou odchadzaju hlavne do polnohospodarstva 
 a priemyselnych podnikov.
 V Trnavke je najviac rekreacnych chat  nevyclenenych
 z bytoveho fondu zo vsetkych kopanic v obci.
   Krasny Dub lezi priblizne 2,5 km od jadra obce  
severovychodnym smerom. Sklada sa z dvoch 
casti -- Krasny Dub  Predny a Krasny Dub u Cverenkarov. 
Okolo nich je niekolko mensich 
 osad U Jurcov, Macharaci v Ziaroch, Dedinska, U Mikusov, 
 Kuceraci, Kroviniaci. 
Obe hlavne casti maju zhlukovy charakter  osidlenia. 
Funkcne plochy su vylucne obytne. 
Z obcianskej  vybavenosti je tu len osvetova beseda 
a poziarna zbrojnica. 
 Pre Krasny Dub je charakteristicke opustanie vzdialenejsich osad 
 a koncentracia do osady Repaci,
 ktora patri do Dolnej Suce. Na  kopanici zije dovedna 175 obyvatelov,
 tretinu z nich tvori 
 starsie obyvatelstvo. Ekonomicka aktivita je vcelku dobra, 
vyse  3/4 odchadza za pracou, 
predovsetkym do priemyselnych  a polnohospodarskych podnikov. 
    
 
 

Kopaniciarska obec Horna Suca ma z hladiska svojho buduceho

vyvoja slabe aj silne stranky.

Pri ich rozlisovani musime urcit dalsie kriterium,

a to ci ide o kopanice alebo o jadro obce.

Medzi slabe stranky kopanic patri predovsetkym neustaly ubytok obyvatelov,

ci uz emigraciou produktivneho

obyvatelstva do jadra obce alebo mimo nej, ci prirodzenym vymieranim.

Slabou strankou kopanic je

aj nizka uroven infrastruktury, dopravne prepojenie len jednym smerom

-- do jadra (problem najma v zime).

Nezanedbatelna je aj nizka uroven environmentalneho myslenia obyvatelstva,

co casto prameni z nizkeho

ohodnotenia ekonomickeho priestoru, nizkych dochodkov

a nizkych vkladov do infrastruktury.

K silnym strankam kopanic patri hlavne kvalitne prirodne prostredie

a v niektorych pripadoch

i kvalitny bytovy fond. Jadro obce ma skoro vsetky prvky rozvoja,

potrebne pre vacsiu vidiecku

obec v podhorskom regione.

Jeho prepojenie na kopanice uz nie je synergicke

a casto tu vznikaju urcite rozpory.

Slabych stranok ma jadro relativne malo,

iba z hladiska architektonickeho znacna c ast obytnych

i neobytnych budov nie je typovo

vhodna pre obec v podhorskom regione so znakmi

kopaniciarskej kultury.

S urcitymi obavami sledujeme uchovanie zivota

na niektorych kopaniciach, pripadne osadach.

Predovsetkym ide o vzdialenejsie kopanice,

hlavne Vlci Vrch (ako celok) a vzdialenejsie

osady v ramci ostatnych kopanic

. Na udrzanie zivota v tychto problemovych oblastiach

treba specifikovat hlavne rozvojove priority obce ako celku.

Zaroven treba zohladnovat prirodne specifika celeho katastra, t. j.,

 

ze lezi cely v CHKO a z toho odvodzovat jeho rozvojove trajektorie.

 
hore

Prvá nedeľná škola, založená v Hornej Súči roku 1834,

mala spočiatku náboženský charakte

 
 
Michal Rešetka (2. 9. 1794 Bobot - 9. 5. 1854 Horná Súča) - literárny historik,

vydavateľ. Od roku 1817 bol kaplánom v Rajci a Dubnici nad Váhom,

od 1834 farárom

v Hornej Súči. Zbieral slovenskú i cudzojazyčnú rukopisnú i tlačenú literatúru.

Slovenskú časť jeho knižnice tvorili vzácne rukopisy

P. Benického. M. Augustínyho, H.

Gavloviča a iných. Na jej základe začal písať

Dejiny reči a literatúry na Slovensku,

ktoré však nedokončil. Knižnica poslúžila i J. Hurbanovi pri písaní štúdie

 

Slovensko a jeho život literárny

, neskôr sa stala majetkom Matice slovenskej. M. Rešetka sa
venoval aj vydávaniu starých rukopisných diel (Gavlovičova Valaská škola a i.).